Επιλέγοντας τον δότη ή τη δότριά σας

Στην Medimall Egg & Sperm Bank οι δότες και οι δότριές μας επιλέγονται με τα πιο απαιτητικά και αυστηρά πρότυπα, αλλά και απόλυτη διαφάνεια. Κάθε δότης και δότρια καταγράφει σχολαστικά το οικογενειακό ιατρικό του ιστορικό, υπόκειται σε έλεγχο γονιμότητας, γενετικά τεστ, ψυχολογική εκτίμηση και εξετάσεις για μολυσματικές ασθένειες.

Στην τράπεζα γενετικού υλικού της Medimall, θα βρείτε δότες και δότριες όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από όλο τον κόσμο, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν διάφορες εθνικότητες και φαινότυπους, έτσι ώστε να ταιριάζουν με τις ατομικές σας προτιμήσεις. Μέσω της βάσης δεδομένων μας, θα βρείτε δότες σπέρματος και δότριες ωαρίων οι οποίοι διαφέρουν πολύ μεταξύ τους όσον αφορά την εθνικότητα, την εμφάνιση και τα ενδιαφέροντα. Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε μια ευρεία γκάμα επιλογών.

Τα βήματα για να επιλέξετε το δότη/τη δότριά σας:

 1. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό
 2. Επιλέξτε το δότη ή τη δότρια πης αρεσκείας σας
 3. Κάντε κράτηση στο δότη/στη δότρια που επιλέξατε
 4. Επιβεβαιώστε την παραγγελία σας
 5. Παραλάβετε την αποστολή του γενετικού υλικού στην κλινική της επιλογής σας!
donorbank
donorbank
donorbank
donorbank

Η επιλογή και ο έλεγχος των δοτών και των δοτριών μας

Σύμφωνα με τα πρότυπα και το νομικό πλαίσιο που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Medimall Egg & Sperm Bank διακρίνεται από μια σειρά πλεονεκτημάτων που μας καθιστούν ξεχωριστούς στη δωρεά ωαρίων, σπέρματος και εμβρύων (διπλή δωρεά).
Οι λόγοι για να μας επιλέξετε:
 • Διαθέτουμε φρέσκα και κρυοσυντηρημένα ωάρια, σπέρμα και έμβρυα υψηλής ποιότητας.
 • Οι δότες μας είναι ηλικίας 18 έως 33 ετών και επιλέγονται μετά από ενδελεχείς κλινικές και γενετικές εξετάσεις, καθώς και αυστηρά τεστ προσωπικότητας και ψυχολογίας.
 • Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο το 30% των υποψηφίων επιλέγεται τελικά να δωρίσει το σπέρμα ή τα ωάριά του, μετά από αυτές τις εξετάσεις, καθώς το 70% των υποψηφίων απορρίπτεται για διάφορους λόγους (π.χ. οικογενειακό ιστορικό ασθενειών, μορφολογικά χαρακτηριστικά, χαμηλή γονιμότητα παρά το νεαρό της ηλικίας τους, ψυχολογικοί παράγοντες κ.λπ.)
 • Όσον αφορά τους δότες και τις δότριές  μας:
  Για τους δότες μας: Στη Medimall Egg & Sperm Bank, σε αντίθεση με άλλες τράπεζες σπέρματος, το σπέρμα των δοτών μας δεν ταξινομείται σε επίπεδα ανάλογα με την ποιότητά του. Στην πραγματικότητα, όλα τα δείγματα σπέρματός μας έχουν συγκέντρωση άνω των 30Χ106 ανά ml και κινητικότητα (Α+Β) άνω του 40%. Επομένως, δεν είναι απαραίτητο να επιλέξετε το δείγμα ανάλογα με την επιθυμητή μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που πρόκειται να ακολουθήσετε. Το ίδιο δείγμα από δωρεά σπέρματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για IUI, IVF ή ICSI!
  Για τις δότριές μας: Όλες οι δότριες της τράπεζάς μας διαθέτουν Εγγύηση Γονιμότητας, γεγονός που μας διαφοροποιεί από τις περισσότερες τράπεζες ωαρίων. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να είστε σίγουρη ότι τα ωάρια που θα λάβετε είναι υψηλότερης ποιότητας για να παρέχουν υγιή, βιώσιμα  έμβρυα και, ως εκ τούτου, υψηλά ποσοστά εγκυμοσύνης και γεννήσεων.
 • Η τράπεζά μας διαθέτει περισσότερους από 180 διαφορετικούς φαινότυπους δοτών και δοτριών για να καλύψει όλα τα πιθανά φυσικά χαρακτηριστικά ενός λήπτη ή μίας λήπτριας, αλλά και αυτά που θα ήθελε μια γυναίκα από έναν δότη για εξωσωματική γονιμοποίηση με δωρεά σπέρματος ή  IUI.
 • Παρέχουμε τις ιδανικές συνθήκες για την κρυοσυντήρηση, την αποθήκευση και τη μεταφορά των ωαρίων, του σπέρματος και των εμβρύων. Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις μας, ελαχιστοποιώντας κάθε κίνδυνο για την ασφάλεια ή την ποιότητά τους. Οι συνθήκες αποστείρωσης και ο τεχνολογικός εξοπλισμός στις χειρουργικές αίθουσες και το εργαστήριό μας, συμβάλλουν στην ασφάλεια και την άριστη ποιότητα των αποτελεσμάτων. Τα ωάρια και το σπέρμα επεξεργάζονται από τους βιολόγους του εργαστηρίου μας, αμέσως μετά τη συλλογή τους και στη συνέχεια υαλοποιούνται για κρυοσυντήρηση υψηλής ποιότητας.
 • Εξασφαλίζουμε την πλήρη ιχνηλασιμότητα όλων των γαμετών από τους δότες και τις δότριές μας, αλλά αρνούμαστε ρητά την πρόσβαση σε όσους έχουν επιλέξει την ανωνυμία, με μοναδική εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο.
 • Εφαρμόζουμε αυστηρά την κατανομή συγκεκριμένου αριθμού ωαρίων ή σπέρματος από κάθε δότη και δότρια. Ο αριθμός αυτός υπολογίζεται από τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από τον ίδιο δότη και ορίζεται από το νόμο σε 10 για την ελληνική επικράτεια. Αυτό επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση της εξέλιξης κάθε ωαρίου/σπερματοζωαρίου, από τη συλλογή και τη γονιμοποίησή του μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση μιας εξωσωματικής γονιμοποίησης ή IUI και τη γέννηση του παιδιού.

Το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την ταυτότητα των δοτών και των δοτριών

Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (ΦΕΚ Α' 142/21.07.2022), ορίζεται ότι οι πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα ενός δότη και μιας δότριας μπορούν να τον/την ορίσουν ως εξής:

A. Ανώνυμος/-η, με τον/την λήπτη/-τρια να είναι άγνωστος/-η στον δότη/-τρια και το αντίστροφο. Ομοίως, το γεννημένο παιδί δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του δότη/-τρια από τον οποίο γεννήθηκε, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

B. Μη ανώνυμος/-η, όπου και τα δύο μέρη (λήπτης/-τρια και δότης/-τρια) γνωρίζονται ή ενδέχεται να γνωρίζονται μεταξύ τους και το γεννημένο παιδί έχει πρόσβαση στα δεδομένα του δότη/της δότριας από τον/την οποίο/-α γεννήθηκε. Ο δότης/η δότρια μπορεί επίσης να είναι φίλος/-η ή συγγενής σας (αλλά όχι πάνω από 40 ετών). Το παιδί θα πρέπει να ενημερώνεται για την ταυτότητα του δότη/της δότριας μετά την ηλικία των 18 ετών, μόνο όμως εάν το ζητήσει το ίδιο.

Οι δύο προαναφερθείσες επιλογές πρέπει να δηλωθούν εγγράφως και αμετάκλητα πριν το γενετικό υλικό να είναι διαθέσιμο και από τα δύο μέρη (λήπτης/-τρια – δότης/-τρια), εξασφαλίζοντας έτσι ότι οποιαδήποτε μελλοντική επιλογή και για τα τρία μέρη (λήπτης/-τρια, – δότης/-τρια και  γεννημένο παιδί) είναι οριστική και αμετάκλητη.

Ο λεπτομερής έλεγχος των δοτών και των δοτριών μας

Όλοι οι δότες και οι δότριές μας υποβάλλονται σε λεπτομερή εξέταση του ατομικού, οικογενειακού και κληρονομικού ιστορικού τους. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει ψυχολογική εκτίμηση, τεστ προσωπικότητας, εξετάσεις ομάδας αίματος και Rhesus.

Γενετικός έλεγχος

 • Καρυότυπος
 • Εξέταση για κυστική ίνωση (85% των γνωστών μεταλλάξεων)
 • Έλεγχος του γονιδίου της μετάλλαξης 35delG για την κληρονομική απώλεια ακοής
 • Εξέταση για βήτα μεσογειακή αναιμία
 • Depletion test
 • FMR1 - Σύνδρομο Fragile X
 • GALT - Γαλακτοζαιμία
 • GBA - Νόσος Gaucher
 • G6PC - Νόσος αποθήκευσης γλυκογόνου, τύπος 1a

Έλεγχος ασθενειών

 • Ηπατίτιδα Β (HBsAg)
 • Ηπατίτιδα C (HCV)
 • AIDS (HIV I-II)
 • Σύφιλη (RPR)
 • Χλαμύδια τραχηλικού υγρού (για γυναίκες)
 • Μυκόπλασμα τραχηλικού υγρού (για γυναίκες)
 • Ουρεόπλασμα τραχηλικού υγρού (για γυναίκες)
 • Μικροσκοπική εξέταση κολπικού υγρού για Neisser
 • IgG-IgM
 • Αντισώματα τοξοπλάσματος (IgG-IgM)
 • Αντισώματα κυτταρομεγαλοϊού (IgG-IgM)
 • Αερόβια και αναερόβια καλλιέργεια κολπικού υγρού (για γυναίκες)

Ορμονικός έλεγχος

 • TSH (θυρεοειδής ορμόνη)
 • FT3 (ελεύθερη τριιωδοθυρονίνη)
 • FT4 (ελεύθερη θυροξίνη)
 • Αντι-Tg (αντισώματα αντιθυροσφαιρίνης)
 • Anti-M (αντιδιαβρωτικά αντισώματα)
 • AMH (αντι-μυλλερική ορμόνη)
 • FSH (ορμόνη που διεγείρει την ορμόνη)
 • LH (ωχρινότροπη ορμόνη)
 • E2
 • PRL (προλακτίνη)
 • DEHA-S (θεϊκή δεϋδροεπιανδροστερόνη)
 • F-Testo (ελεύθερη τεστοστερόνη)

Καρδιολογική εξέταση

 • Καρδιακός έλεγχος
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)

Έλεγχος ηπατικής λειτουργίας

 • Ολική χολολιθίνη ορού
 • Άμεση χολερυθρίνη ορού
 • Έμμεση χολολιθίνη ορού
 • Οξαλοξική τρανσαμινάση (SGOT)
 • Πυροσταφυλική τρανσαμινάση (SGPT)
 • γGT
 • Αλκαλική φωσφατάση

Έλεγχος νεφρικής λειτουργίας

 • Άζωτο ουρίας αίματος
 • Ουρικό οξύ αίματος
 • Κρεατινίνη ορού

Έλεγχος για μεταβολικά σύνδρομα - Σύνδρομα απορρόφησης - Σακχαρώδης διαβήτης

 • Zαχαρώδης διαβήτης
 • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη
 • Ινσουλίνη
 • Χοληστερίνη αίματος
 • HDL χοληστερόλη
 • LDL χοληστερόλη
 • VLDL χοληστερόλη
 • Τριγλυκερίδια αίματος
 • Ολικά λιπίδια αίματος
 • Ολική αλβουμίνη ορού
 • Αλβουμίνη ορού / λευκοματίνες
 • Ηλεκτροφόρηση αλβουμίνης ορού
 • Κάλιο
 • Νάτριο
 • Ασβέστιο
 • Φώσφορος
 • Μαγνήσιο
 • 1,25 Διυδροξυ-βιταμίνη D3
 • Βιταμίνη Β12

Αποκλειστικά στη Medimall Egg & Sperm Bank κάνουμε επιπλέον τον γενετικό έλεγχο NGS σε όλους τους δότες μας.

Με την τεχνολογία NGS σαρώνουμε ολόκληρο το γονιδίωμα ενός υποψήφιου δότη/-τριας. Πρόκειται για μια καινοτόμο τεχνική που μας επιτρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τη μετάδοση υπολειπόμενων γενετικών ασθενειών στα παιδιά που γεννιούνται από δωρεά ωαρίων, σπέρματος ή ωαρίων και σπέρματος (διπλή δωρεά). Ελέγχουμε όλους τους δότες και τις δότριές μας με τη χρήση NGS για τις ακόλουθες ασθένειες:
 • HBB - Βήτα-αιμοσφαιρινοπάθειες Βιταμίνη Β12
 • BLM - Σύνδρομο Bloom
 • ASPA - Νόσος Canavan
 • ASS1 - Citrullinemia τύπου 1
 • CFTR - Κυστική ίνωση
 • DMD - Μυϊκή δυστροφία Duchenne/Becker
 • IKBKAP - Οικογενής δυσαυτονομία
 • FANCC - Αναιμία Fanconi, ομάδα C
 • IVD - Ισοβαλερική οξιδαιμία
 • Αφυδρογονάση της μέσης αλυσίδας ακυλο-CoA
 • ACADM - Ανεπάρκεια
 • Μεθυλομαλονική οξεουρία και ομοκυστινουρία
 • MMACHC – Type cblC
 • MCOLN1 - Βλεννολιπιδίαση, Τύπος IV
 • IDUA - Βλεννοπολυσακχαρίδωση τύπου Ι
 • SMPD1 - Νόσος Niemann-Pick, τύποι A/B
 • PKHD1 - Πολυκυστική νεφρική νόσος, αυτοσωμική υπολειπόμενη
 • PEX7 - Ριζομελική χονδροδυσπλασία Punctata τύπου 1
 • DHCR7 - Σύνδρομο Smith-Lemli-Opitz
 • SMN1 - Νωτιαία μυϊκή ατροφία
 • HEXA - Νόσος Tay-Sachs (μόνο DNA)
 • FAH - Τυροσιναιμία τύπου 1
 • PEX1 - Διαταραχές του φάσματος Zellweger, σχετιζόμενες με το PEX1

Όλοι οι δότες και οι δότριές μας ακολουθούν φυσιολογικές συνήθειες και τρόπο ζωής. Και επίσης:

 • Δεν καπνίζουν
 • Δεν καταναλώνουν αλκοόλ
 • Δεν κάνουν χρήση εθιστικών ή ναρκωτικών ουσιών
 • Κάνουν ήπια άσκηση 2-3 times την εβδομάδα.

Τέλος, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο μορφωτικό επίπεδο, τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι των δοτών και δοτριών μας.

Τα επιπλέον πλεονεκτήματά μας

Σας προσφέρουμε ωάρια και σπέρμα από δεκάδες φαινότυπους ανδρών και γυναικών, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε τα χαρακτηριστικά, τη φυλή, τον σωματότυπο, την εθνικότητα, την ομάδα αίματος, έτσι ακριβώς όπως επιθυμείτε.

Χωρίς λίστα αναμονής

Αναγνωρίζουμε τη σημαντικότητα του timing. Για το λόγο αυτό, ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή που θα επιλέξετε τον φαινότυπο που επιθυμείτε μέχρι τη στιγμή που θα είναι διαθέσιμο το γενετικό υλικό της επιλογής σας αυτής (είτε στην κλινική σας είτε στην κλινική μας), δεν υπερβαίνει τις 15-20 ημέρες.

Ποσοστό επιτυχίας έως 80%

Είμαστε υπερήφανοι για τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας του κρυοσυντηρημένου γενετικού υλικού της Τράπεζάς μας. Αυτό οφείλεται τόσο στον σχολαστικό έλεγχο γονιμότητας των δοτών και των δοτριών μας, όσο και στην όλη διαδικασία απόκτησης και διατήρησης του σπέρματος  και των ωαρίων τους. Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά από τους γυναικολόγους, τους βιολόγους και το εξειδικευμένο προσωπικό της κλινικής μας, οι οποίοι διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και χρησιμοποιούν τεχνικές και προϊόντα τα οποία συμμορφώνονται με τους σχετικούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Με αυτόν τον τρόπο, το σπέρμα και τα ωάρια επεξεργάζονται υπό τις καλύτερες συνθήκες, διατηρώντας το πλήρες δυναμικό τους, προσφέροντας μια ακόμη εγγυημένη υπηρεσία, τόσο από πλευράς ποιότητας και ασφάλειας όσο και από πλευράς επιτυχίας. Σκόπιμο να αναφέρουμε ότι η Medimall  Egg & Sperm Bank λειτουργεί σύμφωνα με τον Eλληνικό Nόμο 3305/2005 και διαθέτει ευρωπαϊκή άδεια λειτουργίας.

donorbank
donorbank

Κρυοσυντήρηση κορυφαίων προδιαγραφών

Ωάρια: Μόλις ληφθούν τα ωάρια από τη δότρια (εάν δεν χρησιμοποιηθούν απευθείας για γονιμοποίηση), καταψύχονται σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία με τη μέθοδο της υαλοποίησης, η οποία επιτυγχάνει πολύ καλό ποσοστό επιβίωσης μετά την απόψυξη και, αντίστοιχα, υψηλό ποσοστό εγκυμοσύνης. Στη συνέχεια, τα ωάρια τοποθετούνται σε διαλύματα με ειδικούς κρυοπροστατευτικούς παράγοντες, καταψύχονται και αποθηκεύονται σε υγρό άζωτο στους -196ºC. Αξίζει να τονιστεί ότι τα παιδιά που γεννιούνται από αποψυγμένα ωάρια δεν διαφέρουν από εκείνα που γεννιούνται από εξωσωματική γονιμοποίηση με φρέσκα ωάρια.

Σπέρμα: Αφού ληφθεί το δείγμα, αξιολογείται και επεξεργάζεται για να ακολουθήσει η κρυοσυντήρησή του. Η διαδικασία πραγματοποιείται με την προσθήκη ενός ειδικού κρυοπροστατευτικού συστατικού το οποίο αποτρέπει τις βλάβες που προκαλούνται από την κατάψυξη και την κρυστάλλωση του πάγου. Στη Medimall Egg & Sperm Bank χρησιμοποιούμε την τεχνική ταχείας κατάψυξης. Αυτή απαιτεί άμεση επαφή μεταξύ αποστειρωμένων σωλήνων που κρατούν τα δείγματα σε ατμούς αζώτου για 8 έως 10 λεπτά, ακολουθούμενη από εμβάπτιση σε υγρό άζωτο στους -196ºC.

Ασφαλής μεταφορά

Στη Medimall Egg & Sperm Bank χρησιμοποιούμε ειδικές συσκευές για τη μεταφορά των κατεψυγμένων ωαρίων, σπέρματος και εμβρύων για τις αποστολές της, γεγονός που παρέχει στα δοχεία Dry Shippers επιπλέον προστασία. Παρέχουμε διαφορετικούς τύπους αποστολών, πάντα προσαρμοσμένους στις ανάγκες της κλινικής σας, όπως την εξειδικευμένη υπηρεσία μεταφοράς που θα επιλέξει η  κλινική σας και η οποία θα είναι υπεύθυνη για την παράδοση των ωαρίων, του σπέρματος και των εμβρύων σας.

Η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί οπουδήποτε στον κόσμο, με τα στοιχεία του παραλήπτη να καταγράφονται τόσο στη συσκευασία όσο και στα συνοδευτικά έγγραφα.

Αεροπορική μεταφορά Lab2Lab

Το γενετικό υλικό μεταφέρεται, συνοδευόμενο από το εξειδικευμένο προσωπικό μας, από το εργαστήριό μας στην καμπίνα του αεροσκάφους (αποφεύγοντας τον έλεγχο με ακτίνες Χ) και στη συνέχεια στην κλινική της επιλογής σας που θα είναι ο τελικός προορισμός.

Επίγεια μεταφορά Lab2Lab

Σε αυτόν τον τρόπο μεταφοράς, το γενετικό υλικό μεταφέρεται επίσης συνοδευόμενο από το εξειδικευμένο προσωπικό μας και η παράδοση γίνεται επίσης από χέρι σε χέρι, αλλά σε αυτή την περίπτωση χερσαία.

donorbank